Priėmimo tvarka ir sąlygos

Į licėjų moksleiviai priimami nuo 9 klasės.

Stojant į licėjų būtinas įgyto išsilavinimo pažymėjimas, taip pat, patikrinamos moksleivio žinios.

Prieš pradedant naujuosius mokslo metus kviečiame susipažinti su mokyklos taisyklėmis ir asmens duomenų apsaugos politika.

Mokykloje mokslas mokamas. Mokesčio dydį ir tvarką nustato steigėjas.

Prašymą ir kitus reikalingus dokumentus prašome siųsti el. paštu mokykla@vkif.lt 

 

Reikalingi dokumentai

01

Tėvų ( įtėvių, globėjų ) prašymas

Prašymo forma dėl priėmimo į „Šaltinėlio” privačią mokyklą (Microsoft Word)  ( PDF) Prašymo forma dėl priėmimo į VKIF licėjų „Forumas” (Microsoft Word)  (PDF)

02

Vaiko gimimo liudijimas

03

Sveikatos pažyma

04

Fotonuotrauka