Priėmimo tvarka ir sąlygos

Į licėjų moksleiviai priimami nuo 9 klasės.

Stojant į licėjų būtinas įgyto išsilavinimo pažymėjimas, taip pat, patikrinamos moksleivio žinios.

Mokykloje mokslas mokamas. Mokesčio dydį ir tvarką nustato steigėjas.

Prašymą ir kitus reikalingus dokumentus prašome siųsti el. paštu mokykla@vkif.lt 

 

Reikalingi dokumentai

01

Tėvų ( įtėvių, globėjų ) prašymas

Prašymo forma dėl priėmimo į „Šaltinėlio” privačią mokyklą (Microsoft Word)  ( PDF) Prašymo forma dėl priėmimo į VKIF licėjų „Forumas” (Microsoft Word)  (PDF)

02

Vaiko gimimo liudijimas

03

Sveikatos pažyma

04

Fotonuotrauka