Ugdymo programa

Licėjuje „Forumas“ vadovaujamės LR Bendrąja programa, tačiau remiamės ir savo sumanytais bei sėkmingai įgyvendintais ugdymo principais. Per daugiau nei 30 metų darbo mokykloje sukūrėme ir sėkmingai įgyvendinome Darnios asmenybės ugdymo programą, skirtą nuosekliam asmenybės ugdymui nuo darželio iki abitūros. Ši programa leidžia sėkmingai tobulinti akademinius gebėjimus ir pasiekti aukščiausius rezultatus, taip pat, atskleisti ir puoselėti kiekvieno vaiko asmenybę.

Induktyvusis mokymas(is)

Toks pažinimo ir samprotavimo būdas, kai stebimi reiškiniai leidžia patiems moksleiviams daryti išvadas, kurti taisykles, suvokti jų esmę, patirti pažinimo džiaugsmą.

Ugdymo programa „Esu kitoks“

Atskiras darbas su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais vaikais. Diferencijuotas ir individualizuotas jų ugdymas.

Diferencijuotas ugdymas

Ugdymo (pamokos) organizavimas, kai skirtingoms moksleivių grupelėms taikoma skirtinga dėstymo (aiškinimo) metodika, skiriamos skirtingos užduotys atsižvelgiant į moksleivio lūkesčius ir planus tolimesniame akademiniame kelyje


Gabių vaikų ugdymo programa

Projektinė veikla, siūlant nuodugniojo darbo metodiką, parenkant ar pasirenkant temas pagal poreikius, pomėgius ir kt.

Gimnazija (VKIF licėjus "Forumas")

 

 • Akademinė bendrojo ugdymo programa.
 • Nuodugnaus (išsamiojo) mokymo(si) praktika (projektinė veikla, formaliojo ir neformaliojo ugdymo sinergija).
 • Ugdymas karjerai (konsultavimas, pasirengimas ateities studijoms, jų tinkamumas).
 • Mokymasis tyrinėjant (tyrimai ir išvadų formulavimas).
 • STEM (tarpdisciplininis mokymas).
 • Aktualijų identifikavimas, jų vertinimas.
 • Kritinis ir analitinis mąstymas.
 • Probleminis mokymas: problemos atpažinimas ir jos sprendimas.
 • CLIL praktika (turinio pateikimas užsienio kalba).
 • Kūrybinis rašymas (lit. rašinys, samprotavimas, esė ir kt.).
 • Vairavimo kursai.
 • Bendradarbiavimas su kitų Europos šalių švietimo įstaigomis.

Svarbu!

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d., t. y. nuo 2023/2024 mokslo metų, „Šaltinėlio“ privati mokykla ir licėjus „Forumas“ persikelia ir darbą tęsia naujoje vietoje – Basanavičiaus g. 12, Vilnius.

Ši permaina leidžia tobulinti ir įgyvendinti daugumą atnaujintų planų.

Prie dabartinio pedagogų ir kitų darbuotojų kolektyvo prisijungs profesionali medikų (bendroji pagalba, psichologija, logopedija ir kt.), ekologiško maitinimo komanda.